Centrum Myśli Jana Pawła II

Samorządowa instytucja kultury m. st. Warszawy, której misją jest badanie, dokumentowanie i nowatorskie upowszechnianie nauczania Jana Pawła II, ze szczególnym akcentem na pracę z młodzieżą oraz tworzenie miejsca spotkania osób zainspirowanych niezwykłym Pontyfikatem.

Strona internetowa

Partner Kampanii Promocyjnej

Copyright © Centrum Myśli Jana Pawła II 2018

Copyright © Centrum Myśli Jana Pawła II 2018