„Człowiek nie może żyć bez miłości. Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego, ale żeby prawdziwie miłować, potrzebna jest mu ta pewność, że Bóg go miłuje. Bóg was miłuje, drogie dzieci! Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Czyż może być większa radość niż ta, którą wnosi miłość? Czy może być większa radość niż ta, którą Ty, Panie Jezu, wnosisz w dzień Bożego Narodzenia w ludzkie serca?”.

Jan Paweł II w Liście do dzieci „Tra pochi giorno”, Watykan, 13 grudnia 1994 r.

Kolędy brzmią najlepiej, gdy śpiewa się je wspólnie.

Nawet nieznajomi stają się wówczas rodziną.

Kolędowanie jest piękną polską tradycją. Oprócz radości ze wspólnego przebywania i muzykowania niesie w sobie przesłanie Miłości i o niej właśnie opowiada. Zainspirowani słowami Jana Pawła II, chcemy, aby ta Miłość dotarła do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują, a zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.

Co roku odwiedzamy ludzi, dla których na co dzień nie koncertujemy – mieszkańców domów dziecka, aresztów, szpitali, hospicjów, domów samotnej matki, domów pomocy społecznej. Razem z nimi śpiewamy kolędy, by autentyczna radość i nadzieja płynące z niezwykłego czasu Bożego Narodzenia dotarły wszędzie – szczególnie tam, gdzie ludzie na co dzień zmagają się z cierpieniem i samotnością.

Jako organizatorzy pomagamy w połączeniu chętnych do kolędowania z potrzebującymi. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie chóry, schole i inne muzykujące grupy do przyłączenia się do akcji w styczniu 2019!

PoKolędzie JP2

PoKolędzie JP2 to coroczna akcja służąca integracji społecznej zainicjowana w 2013 roku przez członków Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II, która promuje solidarność społeczną i polską tradycję kolędowania wśród osób o utrudnionym lub ograniczonym dostępie do kultury. Rokrocznie do akcji przystępują kolejne Chóry, schole, soliści, zespoły z obszaru całej Polski. Nasza kolędująca rodzina stale się powiększa – w akcję angażuje się coraz więcej chórów i docieramy do większej liczby miejsc. W roku 2017 w akcję włączyły się 22 zespoły muzyczne (chóry, schole, soliści). W ramach akcji odbyło się aż 26 koncertowych spotkań w miejscach, gdzie takie spotkania mają wymiar szczególny. Zwieńczeniem akcji z początku roku 2017 był wielki finał w Domu Polonii, podczas którego zaproszone zespoły wspólnie wykonały najpiękniejsze polskie i zagraniczne kolędy.

Podsumowanie IV edycji
Podsumowanie edycji 2018:
 • Uczestnicy
 • Kolędnicy
 • Odwiedzone miejsca
 • Minuty wspólnego kolędowania
 • Ilość naklejek
 • Ilość rozdanych śpiewników
Odwiedzone miejsca:

Warszawa

 • Hospicjum Caritasu
 • Mokotowskie Hospicjum św. Krzyża
 • Centrum Onkologii – Instytut
 • Dom Pomocy Społecznej na Solcu
 • Dom Dziecka w Międzylesiu
 • Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
 • Dom Seniora
 • Dom Wspólnoty Chleb Życia – Schronisko Betlejem
 • Fundacja Kapucyńska
 • Centrum Alzheimera
 • Dom dla Bezdomnych ss. Misjonarek Miłosierdzia
 • Dom Pomocy Społecznej na Pradze Południe
 • Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica”
 • Dom Wspólnoty Chleb Życia – Schronisko Emaus
 • Dom Pomocy Społecznej w Śródmieściu
 • Dom Pomocy Społecznej na Woli
 • Oddział Zewnętrzny na Bemowie
 • Areszt na Białołęce
 • Dom Matki i Dziecka na Pradze Północ

poza Warszawą

 • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Józefowie
 • Dom Opieki dla Osób Starszych w Józefowie
 • Dom Pomocy Społecznej w Sadowej
 • Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne w Otwocku
 • Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie
 • Dom Seniora w Serocku
 • Dom Pomocy Społecznej w Niegowie
 • Dom Pomocy Społecznej w Lublinie
 • Dom Hospicyjny Caritas w Sopocie
Podsumowanie edycji 2017:
 • Uczestnicy
 • Kolędnicy
 • Odwiedzone miejsca
Odwiedzone miejsca:
 • Hospicjum Caritas przy Krakowskim Przedmieściu
 • Dom Pomocy Społecznej Budowlani
 • Centrum Onkologii
 • Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
 • Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
 • Dom Matki i Dziecka „Nazaret”
 • Dom Dziecka Zgromadzenia ss. Franciszkanek Rodziny Maryi
 • Dom Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka
 • Areszt Śledczy Warszawa-Grochów
 • Stowarzyszenie „Wspólnymi Siłami”
 • Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy
 • Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”
 • Dom Wspólnoty Chleb Życia „Betlejem”
 • Dom Wspólnoty Chleb Życia „Betania”
 • Mokotowskie Hospicjum św.Krzyża
 • Dom Pomocy Społecznej Parkowa
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie
 • Dom Seniora w Wilanowie
 • Centrum Alzheimera
 • Dom Dziecka nr 14 w Otwocku
 • Dom Dziecka Nr 15
 • Fundacja Kapucyńska przy ul. Miodowej
 • Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach
 • Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi
 • Dom Wspólnoty Chleb Życia „Emaus”

Copyright © Centrum Myśli Jana Pawła II 2018

Copyright © Centrum Myśli Jana Pawła II 2018