„Człowiek nie może żyć bez miłości. Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego, ale żeby prawdziwie miłować, potrzebna jest mu ta pewność, że Bóg go miłuje. Bóg was miłuje, drogie dzieci! Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Czyż może być większa radość niż ta, którą wnosi miłość? Czy może być większa radość niż ta, którą Ty, Panie Jezu, wnosisz w dzień Bożego Narodzenia w ludzkie serca?”.

Jan Paweł II w Liście do dzieci „Tra pochi giorno”, Watykan, 13 grudnia 1994 r.

Niesiemy radość całemu światu!

Kolędowanie jest piękną polską tradycją. Oprócz radości ze wspólnego przebywania i muzykowania niesie w sobie przesłanie Miłości i o niej właśnie opowiada. Zainspirowani słowami Jana Pawła II, chcemy, aby ta Miłość dotarła do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują, a zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.

Co roku odwiedzamy ludzi, dla których na co dzień nie koncertujemy – mieszkańców domów dziecka, aresztów, szpitali, hospicjów, domów samotnej matki, domów pomocy społecznej. Razem z nimi śpiewamy kolędy, by autentyczna radość i nadzieja płynące z niezwykłego czasu Bożego Narodzenia dotarły wszędzie – szczególnie tam, gdzie ludzie na co dzień zmagają się z cierpieniem i samotnością.

Jako organizatorzy pomagamy w połączeniu chętnych do kolędowania z potrzebującymi. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie chóry, schole i inne muzykujące grupy do przyłączenia się do akcji w styczniu 2019!

PoKolędzie JP2

PoKolędzie JP2 to coroczna akcja służąca integracji społecznej zainicjowana w 2013 roku przez członków Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II, która promuje solidarność społeczną i polską tradycję kolędowania wśród osób o utrudnionym lub ograniczonym dostępie do kultury. Rokrocznie do akcji przystępują kolejne Chóry, schole, soliści, zespoły z obszaru całej Polski. Nasza kolędująca rodzina stale się powiększa – w akcję angażuje się coraz więcej chórów i docieramy do większej liczby miejsc. W roku 2017 w akcję włączyły się 22 zespoły muzyczne (chóry, schole, soliści). W ramach akcji odbyło się aż 26 koncertowych spotkań w miejscach, gdzie takie spotkania mają wymiar szczególny. Zwieńczeniem akcji z początku roku 2017 był wielki finał w Domu Polonii, podczas którego zaproszone zespoły wspólnie wykonały najpiękniejsze polskie i zagraniczne kolędy.

Podsumowanie IV edycji
Odwiedzone miejsca:

Warszawa

 • Hospicjum Caritasu
 • Mokotowskie Hospicjum św. Krzyża
 • Centrum Onkologii – Instytut
 • Dom Pomocy Społecznej na Solcu
 • Dom Dziecka w Międzylesiu
 • Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
 • Dom Seniora
 • Dom Wspólnoty Chleb Życia – Schronisko Betlejem
 • Fundacja Kapucyńska
 • Centrum Alzheimera
 • Dom dla Bezdomnych ss. Misjonarek Miłosierdzia
 • Dom Pomocy Społecznej na Pradze Południe
 • Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica”
 • Dom Wspólnoty Chleb Życia – Schronisko Emaus
 • Dom Pomocy Społecznej w Śródmieściu
 • Dom Pomocy Społecznej na Woli
 • Oddział Zewnętrzny na Bemowie
 • Areszt na Białołęce
 • Dom Matki i Dziecka na Pradze Północ

poza Warszawą

 • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Józefowie
 • Dom Opieki dla Osób Starszych w Józefowie
 • Dom Pomocy Społecznej w Sadowej
 • Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne w Otwocku
 • Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie
 • Dom Seniora w Serocku
 • Dom Pomocy Społecznej w Niegowie
 • Dom Pomocy Społecznej w Lublinie
 • Dom Hospicyjny Caritas w Sopocie
Odwiedzone miejsca:
 • Hospicjum Caritas przy Krakowskim Przedmieściu
 • Dom Pomocy Społecznej Budowlani
 • Centrum Onkologii
 • Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
 • Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
 • Dom Matki i Dziecka „Nazaret”
 • Dom Dziecka Zgromadzenia ss. Franciszkanek Rodziny Maryi
 • Dom Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka
 • Areszt Śledczy Warszawa-Grochów
 • Stowarzyszenie „Wspólnymi Siłami”
 • Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy
 • Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”
 • Dom Wspólnoty Chleb Życia „Betlejem”
 • Dom Wspólnoty Chleb Życia „Betania”
 • Mokotowskie Hospicjum św.Krzyża
 • Dom Pomocy Społecznej Parkowa
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie
 • Dom Seniora w Wilanowie
 • Centrum Alzheimera
 • Dom Dziecka nr 14 w Otwocku
 • Dom Dziecka Nr 15
 • Fundacja Kapucyńska przy ul. Miodowej
 • Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach
 • Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi
 • Dom Wspólnoty Chleb Życia „Emaus”

Copyright © Centrum Myśli Jana Pawła II 2018

Copyright © Centrum Myśli Jana Pawła II 2018