W roku 2018 kolędują z nami:

Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL – działa od 1993 r. Jego założycielem i dyrygentem jest dr Kinga Strycharz-Bogacz. Zespół regularnie zapewnia oprawę muzyczną liturgii związanych z pracą Duszpasterstwa Akademickiego KUL (Triduum Paschalne, Wigilia Zesłania Ducha Świętego, msze misyjne, pielgrzymka akademicka na Jasną Górę). Chór wystąpił z koncertami, m. in. koncert muzyki afrykańskiej towarzyszący konferencji „Natura – Kultura – Ewangelia”, koncert inaugurujący naukę w Akademii Przyszłości w Lublinie, koncert jubileuszowy w ramach obchodów 70-lecia działalności DA KUL, koncert kolęd. Repertuar Zespołu obejmuje utwory powstałe od średniowiecza po czasy współczesne kompozytorów polskich i obcych, a także kanony z Taizé i kompozycje negro spirituals. Wynikiem współpracy Chóru z grupą misyjną DA KUL jest obecność w repertuarze tradycyjnych pieśni w różnych językach afrykańskich: chichewa, suahili i zulu. Zespół nagrał dwie płyty CD: „Chór DA KUL” dokumentującą swój dotychczasowy dorobek (2004) oraz „Karibuni wote” z tradycyjnymi afrykańskimi pieśniami z okazji 20-lecia obecności w Polsce Zgromadzenia Sióstr Misjonarek N.M.P. Królowej Afryki – Sióstr Białych (2011).  Podczas kolędowania w ramach PoKolędzia z chórem wystąpi Trio Hualdo Rico w składzie: Aleksandra Bogacz – skrzypce, Hubert Bogacz – wiolonczela i Dorota Bogacz – fortepian.

Zespół Radia Warszawa – Zespół składa się z pracowników Radia Warszawa, rozgłośni diecezji warszawsko-praskiej. Muzyków amatorów:-)

Chór Music Everywhere – to grupa entuzjastów wspólnego śpiewu oraz jeden z najprężniej rozwijających się chórów w Trójmieście. Zespół powstał w październiku 2010 roku pod nazwą Chór Sceny Muzycznej Gdańsk, a od stycznia 2016 roku przyjął nazwę Chór Music Everywhere. W jego skład wchodzą studenci, uczniowie oraz młodzi ludzie czynni zawodowo, których połączyła
pasja śpiewania. Dyrygentem oraz kierownikiem artystycznym chóru jest Beata Śnieg, absolwentka dyrygentury chóralnej w klasie ad. dr hab. Aleksandry Grucza-Rogalskiej, a dziś pedagog Akademii Muzycznej w Gdańsku. Pasja, wytrwała praca, jak również poszukiwanie głębi muzyki oraz dobrego brzmienia pod przewodnictwem ceniącej perfekcjonizm dyrygentki, przyniosły
chórowi wiele osiągnięć na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach. Chór Music Everywhere jest całkowicie niezależny – nie reprezentuje żadnej instytucji oraz żadnej nie podlega. Zachowuje całkowitą autonomię, decydując o swoim kształcie, podejmowanych działaniach, wykonywanym repertuarze oraz współpracy z innymi podmiotami oraz artystami.
Zespół reprezentowany jest formalnie poprzez Stowarzyszenie Music Everywhere.

Zespół wokalny IMPREVISTI powstał w roku 2005. W jego skład wchodzą absolwenci warszawskich uczelni. Początkowym założeniem grupy było wykonywanie muzyki dawnej, jednak z czasem zakres jej zainteresowań rozszerzył się o utwory wszystkich epok – aż po współczesność. Zespół wziął udział w licznych konkursach i festiwalach, m.in.: 2007 na X Łódzkim Festiwalu Cantio Lodziensis I miejsce, 2008 podczas Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej wyróżnienie, 2008 II miejsce w I Konkursie Sacra Ecclesiae Cantio w Tarnowie oraz Srebrny Dyplom na festiwalu Ars Liturgica w Gnieźnie. 2009 dwa srebrne medale: w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej w Namestovie na Słowacji oraz w V Międzynarodowym Festiwalu Chórów Gaude Cantem w Bielsku-Białej. Największym osiągnięciem zespołu jest zdobycie Grand Prix III Ogólnopolskiego Konkursu Chóralnego im. Wacława z Szamotuł (w konkursie tym otrzymał również nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu patrona) oraz I miejsca w XIV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. Księdza Ormińskiego w Rumii (2012). Zespół koncertował w ramach festiwali i spotkań chóralnych w Chełmie, Warszawie, Terespolu i Radomsku. W latach 2009 – 2014 wystąpił na międzynarodowych festiwalach muzyki organowej i kameralnej w Słupsku, Koszalinie i Leżajsku, na Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie i festiwalu Varmia Gaudet et Cantat w Ramsowie. Zespół brał udział w kursach wykonawstwa muzyki dawnej, prowadzonych przez Etienne Meyersa i Agatę Sapiechę. Ma za sobą kilkadziesiąt występów na terenie Warszawy i okolic w kościołach, muzeach, teatrach, salach koncertowych, podczas imprez plenerowych, a nawet w areszcie. Do ciekawszych dokonań grupy można zaliczyć wykonanie oprawy muzycznej do staroangielskiego misterium „Sen o krzyżu”, wystawionego przez artystów Teatru Polskiego.

Chór kościelny „Viola”, działający przy parafii pod wezwaniem św. Karola Boromeusza w Gdyni, powstał w 2008 roku. Dyrygentem chóru od początku jest Jolanta Karge – Kus, chórmistrz, nauczyciel emisji głosu, pedagog. Do stałych obowiązków, które przyjął Chór „Viola” należy udział w liturgii uroczystości i świąt roku kościelnego, nabożeństwach i niedzielnych Mszach św. w parafii. Chór wystąpił m.in. na Przeglądzie Pieśni Wielkopostnej w Kielnie, Przeglądzie Chórów Kościelnych w Gdyni Obłużu, Festiwalu Pieśni Maryjnej w Chojnicach, mna którym uzyskał Złoty Dyplom.Wśród innych dokonań artystycznych wymienić można udział w koncertach: „Droga Krzyżowa Młodych” o. Skroboszewskiego, Pieśni Patriotycznych oraz Kolęd. Chór koncertował w wielu kościołach gdyńskich wspólnie z innymi zespołami m.in. chórem Cantamus Reginae im. A. Bocheńskiego, Chórem Młodzieżowym PSM I st. z Tczewa, Chórem Dziecięcym SP 40. W swoim repertuarze chór posiada ok. 100 pieśni: religijnych, patriotycznych, świeckich wśród których znajdują się pieśni w języku polskim, łacińskim, włoskim, francuskim. Ze szczególnym upodobaniem chórzyści wykonują pieśni zarówno dawnych, jak i współczesnych kompozytorów muzyki religijnej. Chór „Viola” realizuje swoje zadanie służenia Bogu i ludziom przez śpiew, propagując kulturę muzyczną w parafii.

Chór Dziecięcy działający przy Szkole Podstawowej Nr 40 w Gdyni skupia w swoich kręgach dzieci, które lubią śpiewać i chcą rozwijać swoje pasje. Od 2006 roku Chór działa w ramach Ogólnopolskiego Programu Śpiewająca Polska, obecnie Akademia Chóralna.Spośród wielu występów na akademiach szkolnych, jasełkach do najważniejszych osiągnięć należy: zdobycie Złotych, Srebrnych Dyplomów na przeglądach w ramach Śpiewającej Polski, udział w kolędowaniu w Domu Opieki Społecznej, pokoleniowym kolędowaniu w gdyńskich kościołach, organizacji Wigilii na Darze Pomorza. Do szerokiego repertuaru chóru szkolnego należą utwory patriotyczne, ludowe, dziecięce, religijne, ale również z zakresu muzyki popularnej, rozrywkowej.

Chór Parafii św. Kazimierza w Pruszkowie

Chór Bazyliki Świętego Krzyża „Sursum Corda” powstał 151 lat temu i jest najstarszym warszawskim chórem kościelnym. Gazeta Warszawska z dn. 2.XI 1866 r. donosiła: Wczoraj w kościele Śgo Krzyża, nowo zawiązany chór (…) wykonał po raz pierwszy na sumie mszę Krogulskiego. Odtąd w każdą Niedzielę i Święta, wykonywać będzie pienia religijne.Od tamtego dnia chór Sursum Corda towarzyszy najważniejszym wydarzeniom historycznym i religijnym parafii. Chór miał zaszczyt śpiewać dla Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny, a także dwukrotnie w Rzymie. Chórem Bazyliki Świętego Krzyża kierowali znani kompozytorzy i muzycy, m.in. Jan Maklakiewicz i Feliks Rączkowski. W 1976 r. dyrygentem chóru został Stanisław Kuczewski, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 28 lat. Od 2004 r. dyrygentem chóru Sursum Corda jest Emilia Melon – absolwentka wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Warszawie.Chór Sursum Corda kontynuuje swoją długoletnią tradycję. Bierze udział we mszach świętych transmitowanych przez Polskie Radio oraz we wszystkich ważnych uroczystościach parafii. Koncertuje z powodzeniem również poza parafią.

Chór p.w. Św. Barbary w Porębie powstał w 2008r. i prowadzony jest przez organistę p. Michała Sitka. Jest to chór mieszany i liczy osiemnaście osób. Chór składa się z ludzi różnych zawodów, których połączyła wspólna pasja. Swoje zaangażowanie przejawia podczas niedzielnych Mszy Świętych a także uroczystości parafialnych i patriotycznych.

Chór CAMERATA VARSOVIA powstał w styczniu 2000 roku z inicjatywy dyrygenta – Elżbiety Siczek oraz grupy chórzystów, mających już staż w zespołach śpiewaczych, pragnących wytyczyć własną drogę artystyczną. Od początku swego istnienia był to zespół niezależny, zrzeszający miłośników muzyki chóralnej z różnych środowisk, którego działanie stało się możliwe wyłącznie dzięki życzliwości i wsparciu wielu osób, zarówno angażujących się jako czynni chórzyści, ale też wspierających zespół przy realizacji licznych ambitnych zamierzeń. Od roku 2013 Chórowi patronuje Fundacja Camerata Varsovia. Swą działalność muzyczną chór łączy z misją społeczną, stąd udział w pracach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncerty w środowiskach polskich na Litwie i Ukrainie czy też występy charytatywne. Repertuar zespołu obejmuje muzykę sakralną i świecką różnych epok od chorału gregoriańskiego do muzyki współczesnej, zarówno a cappella jak i z towarzyszeniem instrumentalnym. Chór często koncertuje w kraju, a także występuje za granicą (Ukraina, Litwa, Czechy, Belgia, Holandia, Bułgaria, Włochy). Zespół współuczestniczył w kwietniu 2012 roku w przygotowaniu koncertu poświęconego muzyce polichóralnej Mariana Sawy, zrealizowanego w ramach przewodu doktorskiego dyrygent Elżbiety Siczek. Chór uczestniczy w festiwalach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Chór Archikatedry Warszawskiej działa blisko 35 lat. Jest mieszanym zespołem amatorskim, skupiającym osoby w różnym wieku i wielu zawodów. Głównym zadaniem zespołu jest zapewnienie oprawy muzycznej ważnym uroczystościom katedralnym i państwowym. Chór prowadzi także aktywną działalność koncertową, nawiązując współpracę z innymi zespołami w kraju i za granicą. Uczestniczył w licznych konkursach krajowych i festiwalach międzynarodowych. Jest laureatem wielu nagród. Dyrygentem zespołu jest dr hab. Dariusz Zimnicki, Absolwent Konserwatorium Wileńskiego oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w specjalności dyrygentura chóralna. Obecnie adiunkt na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina.

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego istnieje od 1921 i jest jednym z najstarszych zespołów akademickich w Polsce. Zespół wykonuje różnorodny repertuar obejmujący utwory różnych epok – od renesansu po muzykę współczesną. Chór organizuje własne projekty artystyczne m.in. Festiwal Wiosna Chórów na UW. Aktualnie przygotowuje się do wydania płyty z nagraniem „Całonocnego czuwania” S. Rachmaninowa.Zespół wielokrotnie odnosił sukcesy na krajowych i międzynarodowych konkursach. W ostatnich latach zdobył m.in.: Grand Prix i Rubinową Lutnię Turnieju Chórów Legnica Cantat (2011), Brązowy Medal w kategorii muzyka klasyczna – chóry mieszane podczas 10. Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Busan (Korea Południowa, 2014), Grand Prix Mazowieckiego Festiwalu Chórów Vivat Academia (2015) oraz Złote Dyplomy Warszawskiego Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych (2015) i VII Ogólnopolskiego Konkursu Ars Liturgica (2016).Przygotowanie chóru: Irina BogdanovichIrina Bogdanovich Dyrygentka i kierownik artystyczny. Urodzona w Sankt Petersburgu, ukończyła z wyróżnieniem prestiżowe wydziały muzyczne w Moskwie (dyrygentura chóralna) oraz w Jekaterynburgu (fortepian). Mieszka w Polsce, a od 2002 roku jest dyrygentem Chóru Akademickiego UW. Występuje również jako pianistka, a także podejmuje się działań naukowo-edukacyjnych. Jest autorką muzyki do filmów: „Świteź” w reżyserii Kamila Polaka i „Przedtem, potem” w reżyserii Edyty Sewruk, które na międzynarodowych festiwalach zdobyły łącznie ponad 25 nagród. Od 2006 roku jest członkiem Akademii Fonograficznej.

Chór Cantare – chór żeński dostępny dla wszystkich, również dla osób bez doświadczenia wokalnego. Chór działa przy Domu Kultury Śródmieście pod dyrekcją artystyczną Olgi Wądołowskiej oraz Moniki Janasz.

Chór MIM UW –  to zespół powstały w 2014 roku, którego trzon stanowią studenci matematyki, informatyki oraz studenci innych kierunków Uniwersytetu Warszawskiego. Odnajdują mnóstwo radości w śpiewaniu, organizują koncerty, występują przed społecznością Wydziału, odnoszą sukcesy w festiwalach. Chcą zarażać swoją pasją i dzielić się radością.
Dyrygenci: Adrianna Żołnierczuk, Małgorzata Łukomska www.kultura.mimuw.edu.pl/chor/

Chór Seniorów „Uśmiech” – na repertuar zespołu składają się utwory muzyczne o różnorodnej tematyce – od piosenek z dwudziestolecia międzywojennego poprzez lata 60. i 70. aż do współczesności. Chór jest często zapraszany na występy w różnych ośrodkach kultury, bierze także udział w koncertach dobroczynnych na rzecz środowiska seniorów i inwalidów. Jest laureatem wielu nagród. Najbardziej prestiżowe to: I miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów „Teraz MY” – Warszawa 2005, II miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów – Warszawa 2006 oraz wyróżnienia na ogólnopolskich przeglądach chórów „Teraz MY” w latach 2007 i 2010.

Chór Dziecięcy „Studio” MDK im. Marii Gwizdak

Zespół Wokalny „Orion” – działający przy Domu Kultury „Orion” i zrzeszający śpiewających seniorów z warszawskiej Saskiej Kępy i okolic.

Chór „Grochów” – zespół z założenia zrzeszający mieszkańców prawobrzeżnej części Warszawy. Działa od czterech lat realizując ciekawe projekty artystyczne i animujące lokalną społeczność, m. in. „Hymn dla Grochowa”, „Stary niedźwiedź mocno śpi” czy „Warszawa – Moskwa – Grochów”. W swoim repertuarze ma utwory rozrywkowe, odnoszące się do muzyki ludowej, a także kolędy.

Schola Cantorum Maximilianum – w ciągu dwudziestu sześciu lat działalności zespół niemal corocznie próbował swych sił w konkursach muzyki religijnej. Były to przede wszystkim ogólnopolskie konkursy kolęd i pastorałek w Będzinie i Myślenicach, „Sacrosong”, „Caecilanum” i „Ars Liturgica”. Chór kilkakrotnie rozsławiał imię miasta Józefowa i Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Józefowie na konkursach międzynarodowych: w Ohrid w Macedonii, w Lloret de Mar i Barcelonie w Hiszpanii oraz w Hajnówce w Polsce. Najnowszym osiągnięciem zespołu jest III miejsce oraz nagroda specjalna za wykonanie „Ostatniego Listu św. Maksymiliana Kolbego do Matki” Pawła Łukaszewskiego na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym MUSICA VERA w Toruniu w 2017 roku. Ogromnym zaszczytem dla zespołu była możliwość dwukrotnego uczestniczenia we Mszy świętej podczas pielgrzymek papieskich – Jana Pawła II i Benedykta XVI. Zespół nagrał płytę Zaśnij Dziecino z kolędami i pastorałkami, a teraz pracuje nad nową płytą z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę o wdzięcznym tytule „UMIŁOWANA”.

Zespół wokalny MINIMUS z Poznania – zespół powstał w 2010 r. Skoncentrowany na śpiewie a cappella, posiada w swoim repertuarze przede wszystkim muzykę renesansu oraz dzieła XX i XXI wieku, odwołujące się do ducha dawnych epok. Minimus często bierze udział w projektach związanych z historycznie poinformowanym wykonawstwem muzyki dawnej. Zespół chętnie współpracuje z kompozytorami młodego pokolenia, ma na swoim koncie kilka prawykonań chóralnych utworów a cappella. Koncertuje na terenie całego kraju, przywiązując wagę zarówno do wysokiego poziomu artystycznego, jak i głęboko przemyślanej dramaturgii koncertów. W skład zespołu wchodzą śpiewacy związani przez wiele lat z najlepszymi poznańskimi chórami, m.in. z Poznańskimi Słowikami Stefana Stuligrosza, Chórem Musica Viva czy Poznańskim Chórem Kameralnym. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Sławomira Raczyńska ,wykładowca poznańskiej Akademii Muzycznej. Zespół Wokalny Minimus jest laureatem wielu nagród, m.in. I miejsca w V Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym im. Wacława z Szamotuł (2011), Złotego
Dyplomu na VI Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym *Ars Liturgica* w Gnieźnie (2014) oraz Nagrody Specjalnej za Kulturę Brzmienia. W 2014 roku pojawiła się pierwsza płyta zespołu *Nie tylko kolędy*, zawierająca nowe, przygotowane specjalnie dla zespołu opracowania kolęd oraz utwory związane z okresem Bożego Narodzenia.

Schola działająca przy klasztorze oo. Dominikanów na Służewie

Zespół Wokalny „Orion” – działa przy Domu Kultury „Orion” i zrzesza śpiewających seniorów z warszawskiej Saskiej Kępy i okolic.

Chór „Echo” – działa przy Centrum Kultury w Izabelinie od pięciu lat. Regularnie występuje podczas lokalnych uroczystości i świąt. W skład chóru wchodzą seniorzy z gminy Izabelin i okolic. Prowadzony jest przez Małgorzatę Romańską.

Chór ‚Fidelis’ – przy Parafii Matki Bożej Dobrej Rady – działa od 7 lat, głównie na potrzeby parafii związane z uroczystościami i świętami. Jego bogactwem są wspaniali chórzyści, różnorodni pod względem wieku, którzy służą z wielkim zaangażowaniem i otwartością na własny rozwój. Liczba członków chóru to ok 20 osób.

Chór Miasta i Gminy Serock „Cantores Adalberti” pod dyrekcją Jana Krutula. Chór działa od dwóch lat przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

W 2017 roku kolędowali z nami:

Chór Domu Kultury „Uśmiech”

Zespół Wokalny „Orion”

Schola Dominikańska ze Służewa

Chór Allegrezza del Canto

Chór Kameralny Skaryszewska

Chór „Grochów”

Chór Fidelis przy Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie

Chór Cantare Domu Kultury Śródmieście

Chór Con Passione Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Młodzi z Rejsu

Schola z Anina

Radio Warszawa, Tomek Romanowski

Schola Dębowa

Chór Akademicki Uniwesytetu Warszawskiego

Zespół Wokalny Imprevisti

Soul Connection Gospel Group

Pracownicy Centrum Myśli JPII

Chór Świętokrzyski „Sursum Corda”

Chór Corda Cordi przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Śremie

Adrian Wyparło z przyjaciółmi

Copyright © Centrum Myśli Jana Pawła II 2018

Copyright © Centrum Myśli Jana Pawła II 2018