PoKolędzieJP2_logo

Kolędy brzmią najlepiej, gdy śpiewa się je wspólnie.

Nawet nieznajomi stają się wówczas rodziną.

Piąta edycja projektu „PoKolędzie JP2”!

Kolędowanie jest piękną polską tradycją. Oprócz radości ze wspólnego przebywania i muzykowania niesie w sobie przesłanie Miłości i o niej właśnie opowiada. Zainspirowani słowami Jana Pawła II, chcemy, aby ta Miłość dotarła do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują, a zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.

Co roku odwiedzamy ludzi, dla których na co dzień nie koncertujemy – mieszkańców domów dziecka, aresztów, szpitali, hospicjów, domów samotnej matki, domów pomocy społecznej. Razem z nimi śpiewamy kolędy, by autentyczna radość i nadzieja płynące z niezwykłego czasu Bożego Narodzenia dotarły wszędzie – szczególnie tam, gdzie ludzie na co dzień zmagają się z cierpieniem i samotnością.

Dlatego, serdecznie zapraszamy wszystkie chóry, schole i inne muzykujące grupy do przyłączenia się do naszej akcji w styczniu 2018!

PoKolędzieJP2_logo

„Życzę wam radosnych i pogodnych Świąt. (…) Niech ta miłość, właśnie dzięki wam (…) rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Czyż może być większa radość niż ta, którą wnosi miłość? Czy może być większa radość niż ta, którą Ty, Panie Jezu, wnosisz w dzień Bożego Narodzenia w ludzkie serca?”.

Jan Paweł II w Liście do dzieci „Tra pochi giorno”, Watykan, 13 grudnia 1994 r.

„Życzę wam radosnych i pogodnych Świąt. (…) Niech ta miłość, właśnie dzięki wam (…) rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Czyż może być większa radość niż ta, którą wnosi miłość? Czy może być większa radość niż ta, którą Ty, Panie Jezu, wnosisz w dzień Bożego Narodzenia w ludzkie serca?”.

Jan Paweł II w Liście do dzieci „Tra pochi giorno”, Watykan, 13 grudnia 1994 r.

Gdzie kolędujemy:

Loading map ...

Ostatnio kolędowaliśmy:

Copyright © Centrum Myśli Jana Pawła II 2018

Copyright © Centrum Myśli Jana Pawła II 2018